U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.okov.rs, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, i to tako što će poslati pisano obaveštenje na e-mail adresu webshop@okov.rs  ili na adresu Partizanske avijacije 2, 11070 Beograd.

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

U roku do 14 dana od pristizanja obaveštenja o povratu robe od strane kupca, a nakon prema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahteva drugačije.

Pre predaje poručene robe kurirskoj službi, naši zaposleni će je detaljno proveriti i osigurati da na njoj nema vidljivih oštećenja. Roba će biti pakovana na način koji sprečava njeno oštećenje u prevozu. Prilikom preuzimanja robe od kurirske službe, kupac je dužan da je pregleda i za sva eventualna oštećenja uloži prigovor licu koje vrši isporuku. 

Ukoliko kupac nakon preuzimanje pošiljke (po odlasku predstavnika kurirske službe) na robi primeti fizička oštećenja nastala tokom prevoza, može ih u roku od 24 h prijaviti na adresu webshop@okov.rs. Reklamacije podnete na ovaj način ćemo detaljno ispitati sa kurirskom službom, ali zadržavamo pravo da ih odbijemo. Reklamacije na fizička oštećenja podnete nakon više od 24 h od trenutka isporuke ne mogu biti uvažene.

Svaka roba na webshop-u ima svoju sliku i opis. Iako smo se trudili da slike i opisi budu verodostojni, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost podataka. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta kupac ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrednost računa biti nadoknađena.

U slučaju kvara u garantnom roku, kupac se može obratiti preduzeću Okov International d.o.o. kao trgovcu, ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantnom listu. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Potrošač prigovor podnosi usmeno u nekom od maloprodajnih objekata prodavca, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u nekom od maloprodajnih objekata prodavca ili na e-mail adresu: webshop@okov.rs, s tim da je potrošač dužan da sporni uređaj dostavi u neki od maloprodajnih objekata prodavca.

Trgovac će, ukoliko potrošač to zahteva, učestvovati u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova (čl.151 Zakona o zaštiti potrošača, Sl.glasnik RS 88/2021).