Na sajtu www.okov.rs od korisnika se mogu tražiti lični podaci u sledećim situacijama:

  1. Prilikom pravljenja porudžbine;
  2. Prilikom registracije korisničkog naloga;
  3. Prilikom prijave za Posto (loyalty) karticu;
  4. Prilikom prijave na newsletter.

U navedenim situacijama od korisnika se traže sledeći lični podaci: ime, prezime, JMBG, grad, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Navedeni lični podaci služe u sledeće svrhe:

  1. Davanje naloga za isporuku robe kurirskoj službi;
  2. Izrada Posto (loyalty) kartice;
  3. Slanje promotivnih obavještenja.

Na sajtu www.okov.rs se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosečne dužine trajanja posete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanja korisničkog iskustva na sajtu www.okov.rs. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

Lični podaci koje su posetioci dobrovoljno ostavili na našem sajtu nikada neće biti ustupljeni trećim licima.

Na zahtev korisnika, naše preduzeće će izdati spisak ličnih podataka koje poseduje o njemu u svojoj bazi.

Na zahtev korisnika, naše preduzeće će iz baze obrisati sve lične podatke koje poseduje o njemu.

Za izdavanje spiska, odnosno brisanje ličnih podataka koje naše preduzeće poseduje, korisnik se može obratiti našem predstavniku Vladimiru Miličkoviću (vladimir.milickovic@okov.me).

Ukoliko korisnik ne želi da prima promotivna obaveštenja od našeg preduzeća, u svakom trenutku se može odjaviti sa liste tako što će kliknuti dugme “unsubscribe” koje se nalazi u dnu mail-a ili poslati zahtev na marketing@okov.me.