U Okov centru u Beogradu i Čačku, kao i na webshopu okov.rs, počinje akcija SENCOR 100% povrat novca koja traje do 31.01.2023.godine.

 

USLOVI ZA POVRAĆAJ NOVCA:

 

  • Pravo da učestvuju u ovoj akciji imaju svi građani/ke RS koji kupe mali kućni aparat Sencor u maloprodajama u RS u periodu od 15.11.2022 do 31.01.2023.
  • Učesnik ima pravo na povraćaj novca od 100%, ukoliko na adresu elektronske pošte navedenu na sajtu www.sencor100.rs u roku od 60 kalendarskih dana od datuma kupovine, pošalje Zahtev za povraćaj, koji mora da sadrži sledeće:

 

  • original dokaz o kupovini (fiskalni račun) - zaokružiti naziv i cenu kupljenog proizvoda kompanije Sencor;
  • izjavu o saobraznosti  za taj proizvod;
  • neoštećen proizvod u originalnom pakovanju;
  • popunjen obrazac za povraćaj novca možete preuzeti na www.sencor100.rs

 

Adresa za dostavu: „MARKETING MARKET d.o.o.“ Starčevo 26232, Novosadska 8, MB 21211702, PIB 109618674.

 

Ukoliko je Učesnik kupio više električnih proizvoda istovremeno, vraća mu se original dokaza o kupovini u roku od 60 dana od prijema zahteva za povrat novca.

 

Povraćaj novca vrši Agencija/kompanija navedena u tački 4.

Troškove slanja proizvoda snosi kupac.

Sencor akcija - 100% povrat novca

226 proizvoda